enviro hungary

Mindig készen

Dolgozzon velünk és kerülje el a tűzeseteket! 

Tervezés, engedélyezés és kivitelezés

A tűzvédelmi tervezési tevékenység legfontosabb célja az épület megfelelő tűzvédelmi felkészítése tűz esetére, továbbá, hogy optimalizáljuk az épület tűzeseti viselkedését, biztosítva a létesítmény biztonságos működését, különös tekintettel a bent tartózkodók életének és a vagyontárgyak értékének megóvására.
Cégünk a tűzvédelmi szabályozás szerint meghatározza a felmerülő kockázatokat, az oltóvíz igényeket, megtervezzük a tűzszakaszok kiterjedését, azok határait, a kiürítési útvonalakat (irányokat, útvonal szélességeket, lépcsőházak menekülési útvonalait és azok füstelvezetését, füstmentesítését). Önnel egyeztetve kidolgozzuk a legköltséghatékonyabb megoldást.

Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás

Amennyiben tűzvédelmi eszközök ellenőrzésére, felülvizsgálatára, karbantartására vagy javítására keres szakembert, úgy forduljon hozzánk bizalommal és kérje ajánlatunkat.  Minden tűzvédelmi eszközre tudunk megoldást ajánlani, legyen szó:

 • kézi tűzoltó készülékekről,
 • tűzoltó vízforrásokról,
 • tűz-, füstjelző és tűzoltó berendezésről,
 • hő és füstelvezető rendszerről,
 • tűzgátló lezárásokról,
 • villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatáról vagy éppen
 • kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról.

Dokumentációk készítése

Tűzvédelemmel kapcsolatban a következő dokumentációk elkészítésében, felfrissítésében tudunk segíteni:

1. Tűzvédelmi Szabályzat

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük jogszabályban meghatározott formában, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.

A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

2. Tűzriadó terv

A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni jogszabályban meghatározott formában az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

 • menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 • oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 •  20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

 • olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
3. Tűzveszélyességi osztályok

A tűzveszélyességi osztály az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi:

 • Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztály
 • Mérsékelten tűzveszélyes osztály
 • Nem tűzveszélyes osztály
4. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó TMMK-vel kell rendelkezni.

5. Tűzvédelmi szakvélemény

Minden olyan tűzvédelmi ügyben, ahol az adott eljárás során a tűzoltóság jár el szakhatóságként.

Ilyen engedélyköteles eljárás lehet: pl.: építési-, működési-, telepengedélyezési-, rendeltetés megváltozási-, használatbavételi-, stb.

Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Tűzvédelmi megbízotti feladatkörünkben vállaljuk a vállalkozásokat érintő tűzvédelmi feladatok ellátását, amelyek a következők: 

 • Tűzriadó gyakorlatok megtartása, kiértékelése
 • Tűzvédelmi bejárások megtartása, jegyzőkönyvezése, javaslatok összeállítása hiányosságok kiküszöbölésére
 • Hatósági ellenőrzések során személyes jelenlét biztosítása
 • Felkészítés hatósági ellenőrzésekre
 • Kapcsolattartás a Katasztrófavédelmi hatósággal.
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek megszervezése
 • Tűzvédelmi rendszerek, berendezések kiválasztásában való közreműködés

Munkánk a belső, tűzvédelmi végzettségű szakember foglalkoztatásának szerződéses alternatívája.

Oktatás

A tűzvédelmi oktatás elsődleges célja, hogy a munkavállalók munkavégzésük helyszínének a tűzvédelmi jellemzőit megismerjék, valamint a vállalat munkahelyi tűzvédelmi szabályzatában előírtakat elsajátítsák. A tűzvédelmi oktatás a különböző munkafolyamatok, a különböző tűzjelzési módok, tűz bekövetkezése esetén teendő feladatok megismerésére, valamint a tűzoltó készülékek helyes használatára készít fel. A tűzvédelmi oktatásra a jogszabályok által előírt időközönként van szükség

Szaktanács­adás

Minden olyan vállalkozásnak, amely elektromos, vagy hőtermelő berendezésekkel, vagy tűzveszélyes anyagokkal dolgoznak, illetve olyan létesítményt üzemeltet, amelyben emberek tartózkodnak, szükség van a tűzvédelemre. Tűzvédelmi tanácsadással kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!  A tűzvédelmi szaktanácsadás szolgáltatásunk révén Ön minden fontos tudnivalóról, teendőről idejében és kellő részletességgel értesül, melyek révén megkímélheti cégét a tűzmegelőzéssel, tűzvédelemmel kapcsolatos esetleges kellemetlenségektől.

Szakvizs­gáz­tatás

A jogszabályok előírják, hogy bizonyos munkakörök betöltése és tevékenységek végzése esetén az érintett dolgozónak tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Forduljon hozzánk, ha úgy gondolja, hogy Önnek vagy kollégáinak tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége. Mi segítünk megszervezni a felkészítést, lebonyolítani a vizsgát és a jogszabály feltételeknek megfelelően rögzítjük az eredményt az oktatási naplóban.

Szakértelem

Minden, a témához kapcsolódó feladatra a lehető legjobban képzett, legfelkészültebb szakembert tudjuk biztosítani

Tapasztalat

Több mint tíz éve vagyunk a piacon, sokrétű ügyfélkörrel rendelkezünk, így nincs lehetetlen feladat számunkra. 

Pontosság

A határidők tartása, a precizitás modern vállalkozás számára elengedhetetlen, nekünk az alapelvünk.

Z

Garancia

Eddigi eredményeink, tapasztalataink, elégedett Ügyfeleink jelentik számunkra a munkánk sikerét.

.

Ajánlatkérés

1 + 2 =

TELEPHELY
1094 Budapest, Tompa u. 7.
E-MAIL
info@enviro-master.hu
TELEFON
+36 70 776 4658

NYITVA TARTÁS

Hétfő - Péntek: 9-00 - 18.00

INFÓ
Megkeresésére 24 órán belül válaszolunk, keressen bennünket bizalommal!

ENVIROHUNGARY KFT.