enviro hungary

Mindig készen

Munkavédelmi feladatok ellátása, megoldások minden helyzetre! 

Oktatás

A hatályos jogszabályok értelmében a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti munkavédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos munkavédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a munka esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Az alábbi esetekben kell munkavédelmi oktatást tartani:

 • az újonnan belépő munkavállalóknak,
 • három hónapot meghaladó távollét után ismét munkába állóknak,
 • a munkakört, vagy munkahelyet változtató munkavállalóknak,
 • azoknak a munkavállalóknak, akinek a munkahelyén, munkavédelmi szempontból jelentős technológiai változás, új vagy megváltozott kockázat keletkezik.
 • súlyos munkabaleset esetén,
 • egyéb baleset után, megelőző intézkedés érdekében.

 Cégünk vállalja munkavédelmi oktatások megtartását és dokumentálását munkavállalók részére, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Fontos, hogy a munkavállalók tisztában legyenek az őket érintő munkavédelmi előírásokkal, elkerülve ezzel, hogy kárt okozzanak saját és környezetükben tevékenykedők testi épségében illetve a cég berendezéseiben.

Munkavédelmi szak­tanács­adás

A munkavédelmi szaktanácsadás szolgáltatásunk révén Cégünk biztosítja, hogy partnereink minden fontos tudnivalóról, teendőről idejében és kellő részletességgel értesüljenek, melyek révén elkerülhetik a munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos esetleges kellemetlenségeket.

Cégünk megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársakkal rendelkezik, akik évtizedes tapasztalatuk birtokában állnak megrendelőink szolgálatára az alábbi esetekben:

 • Munkabalesetek kivizsgálása.
 • Részvétel a hatósági ellenőrzéseken.
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal.
 • Részvétel a telephely engedélyezési eljárásokban.
 • Jogosítványhoz kötött gépek kezelőinek tanfolyam részvétel megszervezése.
 • Jogszabályban meghatározott biztonsági és egészségvédelmi táblák beszerzése.
 • MEBIR (MSZ EN 28002) szabvány bevezetése, és éves periodikus auditálás elvégzése.
 • MIR (ISO 9001) éves periodikus auditálás elvégzése (a tűzvédelem, a munkavédelem, valamint a környezetvédelem vonatkozásában).

Munkavédelmi dokumentáció

A munkavédelmi dokumentációk megléte elengedhetetlen a gazdálkodó szervezetek biztonságos működéséhez. Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a munkavédelmi dokumentáció teljes vagy részleges hiánya esetleges hatósági bírsághoz is vezethet.

Cégünk vállalja a jogszabályokban előírt munkabiztonsági-munkavédelmi dokumentációk elkészítését, felülvizsgálatát, frissítését:

 • Munkavédelmi Szabályzat.
 • Megelőző Stratégia.
 • Mentési terv.
 • Egyéni védőeszköz meghatározás.
 • Védőeszköz nyilvántartás.
 • Orvosi vizsgálatok rendje, és a sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések miatt a munkálatok korlátozásának meghatározása.
 • Kockázatértékelés (tevékenységre, gépre, technológiára, személyre).
 • Veszélyes anyagok bejelentése.
 • Veszélyes anyagok nyilvántartás.
 • Veszélyes anyag biztonsági adatlapok beszerzése.
 • Veszélyes anyag kockázatanalízise.
 • Biztonsági jelzések meghatározása és helyének kijelölése.
 • Gépkezelők írásos megbízásának elkészítése.
 • Képernyős munkahely felülvizsgálata.
 • Képernyős munkahelyek meghatározását elősegítő kérdőív összeállítása, értékelése.
 • Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása.

Munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása

A munkavédelmi koordinátor feladata, a jogszabályban meghatározott esetekben együttműködjön az építésszel a tervezés időszakában, ahol a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését végzi. A kivitelezési munka esetén építés-kivitelezési munkafolyamatokat a biztonsági terv alapján felügyelje, folyamatosan ellenőrizze a terv betartását.

Cégünk a munkavédelmi koordinátor szolgáltatás keretében vállalja:

 • Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése.
 • Építmények, épületek kivitelezésekor koordinátori feladatok ellátása.
 • Építkezések időszakos munkabiztonsági felügyelete.
 • Munkavédelmi összehangolási terv készítése.
 • Állványok vizsgálata.

Munkavédelmi felülvizsgálatok, mérések

A hatályos jogszabályokban előírt időszakos felülvizsgálatok és mérések elvégzése kulcsfontosságú, hiszen egyrészt ezekkel biztosíthatóak a szükséges gyakorlati feltételek, valamint a felülvizsgálatok és mérések a teljes munkavédelmi dokumentáció részét képezik.
Hiba esetén a minősítő iratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidőt, amíg el kell hárítani a hibát, és ezt a minősítő irat mellékletében hitelt érdemlően a javítás tényét be kell jegyezni.

Cégünk az alábbi felülvizsgálatok és mérések elvégzését, lebonyolítását vállalja partnerei részére:

 •  Veszélyes gépek, technológiák előzetes munkabiztonsági felülvizsgálata.
 • Veszélyes gépek, technológiák meghatározása, üzembe helyezése.
 •  Egyéb nem veszélyes gépek üzembe helyezése, 5 évente munkabiztonsági felülvizsgálata.
 • Kockázatértékelések 3 éves felülvizsgálata.
 • Védőeszköz felülvizsgálata.
 • Munkahelyi megvilágítás mérés.
 • Tájékoztató jellegű zajmérés.
 • Létra, állvány, tartóbak felülvizsgálata.
 • Kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok szerelői ellenőrzése.
 • Áramvédő kapcsolók szerelői ellenőrzése.

Szakértő bevonásával Cégünk vállalja továbbá a következők lebonyolítását:

 • Akkreditált zajmérés.
 • Veszélyes gépek 5 évente munkabiztonsági felülvizsgálat.
 • Emelőgép szerkezeti- és fővizsgálat és munkabiztonsági felülvizsgálat.
 • Érintésvédelmi villamossági felülvizsgálat.
 • Hegesztőgép felülvizsgálat (villamos és láng).
 • Jogszabály szerinti berendezések, gépek használatba vételi és telepítési engedélyezés lebonyolítása.
 • Kéz- és testrezgés vizsgálat.
 • Nyomástartó edények 5 évenkénti felülvizsgálata.
 • Munkahelyi levegőszennyezettségi mérés.
 • Kémiai és biológiai monitorozás elvégzése.

Folyamatos munkavédelmi szolgáltatás

Cégünk együttműködést kínál vállalkozások, gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek végrehajtására, hogy megbízás alapján naprakészen elkészítse a munkavédelmi dokumentumokat, valamint elvégezze az ezekkel kapcsolatos aktuális feladatokat.

A gazdálkodó szervezet létszáma és a tevékenység veszélyességi osztályba sorolása alapján a törvényi előírás szerint, alábbi időtartamra kell megbízási szerződésben, vagy munkaviszonyban munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező munkatársat alkalmazni:

III. veszélyességi osztály

1-9 fő: 1 óra / hét.
10-49 fő: 1 óra / nap.
50-500 fő: 1 óra / nap.
501-1000 fő: 4 óra / nap.
1000 fő felett: 8 óra / nap*.

* felsőfokú szakképesítés szükséges a feladatot ellátó megbízott személynek.

II. veszélyességi osztály

1-9 fő: 1 óra / hét.
10-49 fő: 1 óra / nap.
50-500 fő: 2 óra / nap.
501-1000 fő: 8 óra / nap.
1000 fő felett: 8 óra / nap**.

** felsőfokú szakképesítés szükséges és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidőben.

III. veszélyességi osztály

1-9 fő: 2 óra / hét.
10-49 fő: 2 óra / nap.
50-500 fő: 4 óra / nap.
501-1000 fő: 8 óra / nap*.
1000 fő felett: 8 óra / nap**.

* felsőfokú szakképesítés szükséges a feladatot ellátó megbízott személynek.
** felsőfokú szakképesítés szükséges és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidőben.

Cégünk folyamatos megbízás alapján vállalja:

 • a kapcsolódó jogszabály előírásának teljesülését,
 • a már meglévő és új munkavállalók oktatását, munkavédelmi szempontú ismereteiknek bővítését,
 • a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését, felülvizsgálatát,
 • gépek munkavédelmi szempontú előzetes üzembe helyezését- időszakos biztonsági felülvizsgálatát,
 • a bevezetett munkavédelmi rendszer folyamatos felügyeletét az érvényben lévő vonatkozó munkavédelmi előírásoknak megfelelően,
 • a folyamatos megállapodás szerint, rendszeres időközönként munkavédelmi szemlék megtartásával folyamatos tájékoztatást nyújtunk a jogszabályi változtatásokról,
 • a szemlék során tapasztalt esetleges munkavállalói mulasztásokra felhívjuk a munkáltató figyelmét, majd javaslatot teszünk a probléma megoldására vonatkozóan,
 • az esetleges hatósági szemlén (ANTSZ, OMMF, Kataszrófavédelem stb.) való részvételt,
 • továbbá munkahelyi baleset esetén vállaljuk annak kivizsgálását, illetve hatósági bejelentését a törvényi előírások szerint.

A jogi szabályozás előírásainak történő megfelelés nem egyszerű feladat, de Cégünk hozzáértése és tapasztalata révén teljes mértékben levesszük partnereink válláról a munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

TELEPHELY
1094 Budapest, Tompa u. 7.
E-MAIL
info@enviro-master.hu
TELEFON
+36 70 776 4658

NYITVA TARTÁS

Hétfő - Péntek: 9-00 - 18.00

INFÓ
Megkeresésére 24 órán belül válaszolunk, keressen bennünket bizalommal!

ENVIROHUNGARY KFT.