enviro hungary

Mindig készen

Tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása és javítása 

Kézi tűzoltó készülékek

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg, hogy a különböző ipari létesítményeket, üzemeket, társasházakat továbbá azon építményeket, ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkezhető tűz oltására tűzoltó készülékkel kell felszerelni. A tűzoltó készülék meghibásodása legtöbb esetben vizuálisan nem észrevehető – például „elszökött” az oltóanyag hatógáza – ezért azok rendszeres felülvizsgálata javasolt, illetve kötelezően előírt. A rendszeres karbantartás során biztosak lehetünk benne, hogy egy tűz esetén valóban megfelelően és megbízhatóan fog működni a készülék.

A tűzoltó készülékek meglétét és üzemképességét a hatóság képviselői rendszeresen ellenőrzik és ha hibát tárnak fel azt szankcionálják.

A tűzoltó készülék karbantartásán mindazon intézkedéseket, tevékenységek összességét kell érteni, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása.

A karbantartás évenként kötelező, azonban karbantartásból is megkülönböztetünk 3 félét. Létezik alap-, közép-, és teljes körű karbantartás, melynek jellege a készülék életkorától függ.

Az alapkarbantartás során ellenőrizzük a tűzoltó készülék üzemképességét, feltárjuk a kisebb hibákat, valamint felhívjuk a hiányosságokra a figyelmet. Az üzemképes tűzoltó készüléket, leplombáljuk és hitelesítjük.

Az Országos tűzvédelmi szabályzatOTSZ értelmében az MSZ EN3 szabvány szerinti gyártású tűzoltó készülékek teljes körű karbantartása a 10. évben esedékes. A tűzoltó készülékek teljes körű karbantartása munkafázisai magukban foglalják a tűzoltó készülék középkarbantartás elemeit, valamint ezen túlmenően a tartályon nyomáspróbát és a szükség szerinti újra festést is el kell végezni.

 

Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)
Alap karbantartás ciklusidő:1 6 hónap
Közép karbantartás ciklusidő:2
Teljeskörű karbantartás ciklusidő:2 5 év
Tűzoltó készülék élettartama: 20 év
Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó

Alap karbantartás ciklusidő:1 1 év
Közép karbantartás ciklusidő:2 5 és 15 év
Teljeskörű karbantartás ciklusidő:2 10 év
Tűzoltó készülék élettartama: 20 év

Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket – újra töltésre – vissza kell juttatni a gyártóhoz.
Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék.

Törőszeges porral oltó

Alap karbantartás ciklusidő:1 1 év
Közép karbantartás ciklusidő:2 15 év
Teljeskörű karbantartás ciklusidő:2 10 év
Tűzoltó készülék élettartama: 20 év

Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék.

Gázzal oltó

Alap karbantartás ciklusidő:1 1 év
Közép karbantartás ciklusidő:2
Teljeskörű karbantartás ciklusidő:2 10 év
Tűzoltó készülék élettartama: 20 év

Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék.

Valamennyi szén-dioxiddal oltó

Alap karbantartás ciklusidő:1 1 év
Közép karbantartás ciklusidő:2  –
Teljeskörű karbantartás ciklusidő:2 10 év
Tűzoltó készülék élettartama: A vonatkozó műszaki követelmény szerint

Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék.

Cégünk vállalja az MSZ 1040, valamint az EN3 szabványok szerint gyártott valamennyi Magyarorszá­gon forgalom­ban lévő tűzoltó készülék és poroltók- éves alap­karban­tartá­sát, a negyedéves üzemben­tartói ellenőrzését, valamint javítását, az előírt gyakoriság­gal. A készülék ellenőrzésé­ről, karbantar­tá­sá­ról tűzvédelmi üzemeltetési naplót készítünk.
A Tűzbástya Bt. a tűzvédelmi hatóság által nyilvántar­tás­ba vett, ezáltal tűzoltó készülék karbantar­tására és felülvizs­gála­tá­ra feljogosított szervezet. Műhelyünk a karbantartás­hoz szükséges valamennyi általános és speciális felszereléssel, műszaki útmutatással, technológiát tartalmazó leírással rendelkezik. Érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező kollégáink a karbantartás során minden esetben ellenőrzik, hogy a tűzoltó készülék karbantartásra átvehető-e, illetve, hogy használatra alkalmas-e.

Tűzoltó vízforrások

Rövid határidővel, kedvező árakon vállaljuk az egész ország területén a különböző típusú tűzoltó-vízforrások (fali-, föld alatti és föld feletti tűzcsapok, száraz fali tűzcsapok) felülvizsgálatát, karbantartását, nyomás mérését, javítást, cseréjét és újak telepítését.
Foglalkozunk továbbá tömlők, sugárcsövek, állványcsövek és szárazfelszálló vezetékek nyomáspróbájával, víztározó medencék karbantartásával is.
A tűzoltó vízforrások felülvizsgálata során minden esetben megvizsgáljuk a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, a (szabadtéri) tűzoltó vízforrásoknak az év minden szakában tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, valamint a korrózió elleni védelem épségét.
Elvégezzük a vízhálózatról működő tűzoltó vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig.

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok

A föld feletti tűzcsapok felülvizsgálata során ellenőrizzük:

• a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,
• a tömítések épségét, állapotát,
• a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
• tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,
• az elveszés elleni biztosítás meglétét,
• a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
• a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,
• a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
• a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát
• a víztelenítő rendszer működését.
A föld alatti tűzcsapok felülvizsgálata során ellenőrizzük:
• a tűzcsap környezetének tisztítását,
• a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
• a tűzcsapszekrény kitisztítását,
• a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
• a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
• a víztelenítő rendszer ellenőrzését
• a csatlakozó menet zsírozását
• csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
• üzempróbával a tűzcsap működését,
• a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
• a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát
• a víztelenítő rendszer működését.

A felülvizsgálat és karbantartás során tapasztaltakat a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, a tűzcsap vízszállításának mennyiségét és a víztelenítő rendszer működését tűzvédelmi üzemeltetési naplóban rögzítjük.

Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsap és szekrény

Időszakos felülvizsgálat: 6 hónap
Teljeskörű: 5 év
Nyomáspróba: 5 év
Karbantartás: Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok

Időszakos felülvizsgálat: 6 hónap
Teljeskörű: 1 év
Nyomáspróba: 5 év
Karbantartás: Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Szerelvényszekrények és szerelvényei

Időszakos felülvizsgálat: 6 hónap
Teljeskörű: 1 év
Nyomáspróba: 5 év
Karbantartás: Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Medencék, tartályok

Időszakos felülvizsgálat: 6 hónap
Teljeskörű: 5 év
Nyomáspróba: 5 év
Karbantartás: Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatának ciklusideje.

Medencék, tartályok

A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a tárolók vízszintjét, az utántöltésre való szerelvények állapotát. A szívóvezetékek állapotát és a lábszelep működőképességét próbaszivattyúzással kell ellenőrizni, amiről jegyzőkönyvet veszünk fel. Szivárgás esetén, a medence részleges, szükség esetén pedig teljes körű szigetelése szükséges! A tűzivíz tározó medencék, tartályok teljeskörű karbantartása során elvégezzük:

• Csonkok ellenőrzése, nyomáspróbája,
• Szivattyúval történő próbaszívását, kiürítését,
• Tartály és fém alkatrészek rozsdátlanítását, korrózió elleni mázolását
• A lábszelep tömítés cseréjét
• A jelölő táblák ellenőrzését, felújítását
• Egyéb szükséges javításokat annak érdekében, hogy a rendszer tűzoltás estén használható legyen.
• Feltöltését
• Vízminőség ellenőrzését, algátlanítását
• A munkák jegyzőkönyvezését

Tűz- és füstjelző berendezések

Felülvizsgálat körébe tartozik a tűzjelző rendszer eszközeinek, berendezéseinek működőképességi szempontból történő ellenőrzése, bevizsgálása, valamint a környezeti, személyi feltételek rendszeres ellenőrzése.
Karbantartásnak nevezzük azokat a tevékenységeket, melyekkel az adott tűzjelző berendezést, eszközt megfelelő, működőképes állapotban tartjuk. Ebbe a körbe tartoznak a szükséges tisztítások vagy a meghibásodások javításai. A felülvizsgálat során ellenőrizzük:

• a személyi feltételeket (a kezelőszemélyzet felkészültségét, az üzemeltetési napló vezetését, az állandó felügyelet meglétét);
• a környezeti feltételeket (a létesítményben bekövetkezett építészeti vagy funkcionális változásokat, az érzékelők és jelzésadók megfelelően szabad helyzetét, az előírt feliratok kihelyezését, a téves jelzések lehetséges okait);
• a műszaki feltételeket (valamennyi hibaállapotot, a tápegységet, a kezelőegységeket, hurkonként legalább egy érzékelő valamint a hang- és fényjelzők működését, a távfelügyelet felé menő átjelzést stb.)

A karbantartásokat rendszeresen heti, havi, féléves és éves gyakorisággal el kell végezni, továbbá minden egyedi helyzetben, amikor a megfelelő működést valami veszélyezteti vagy meghibásodásra utal.

Érintett műszaki megoldás

Beépített tűzjelző berendezés.

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő

6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap).

Karbantartás ciklusidő

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Tűzoltó berendezések

A beépített oltóberendezések üzemeltetése vagyon- és életvédelmi szempontból kiemelten fontos. A tűzjelző rendszer karbantartása és felülvizsgálata életet menthet.
A beépített tűzvédelmi berendezések rendszeres felügyelete és szakszerű karbantartása szükséges ahhoz, hogy azokat megbízható módon a hatóságok és adott esetben a biztosító társaságok által is megkövetelt magas színvonalon működtessék.
Ennek alapján az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések legalább évenkénti karbantartásáról, így biztosítva a berendezések folyamatos működését.

Magas színvonalon vállaljuk beépített füst és tűzjelző rendszerek karbantartását és javítását, valamint a jelző rendszerekhez kapcsolódó beépített tűzoltó berendezések szervízelést és karbantartását.

Érintett műszaki megoldás

Beépített tűzoltó berendezés.

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő

12 hónap (+ 1 hónap).

Karbantartás ciklusidő

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Hő és füstelvezető rendszer

A hő- és füstelvezető rendszer beépített tűztechnikai eszköz, mely az emberélet védelmét szolgálja, tűz esetén kiérkező tűzoltó hatóság munkáját segíti.
A hő és füstelvezetés történhet természetes úton, gépi úton megvalósított hő- és füstelvezetéssel, vagy ezek kombinációjával. Az emberélet és az épületszerkezet védelme megköveteli a professzionális karbantartást, hogy a rendszer vészhelyzet esetén rendeltetésének megfelelően működjön.
A hatékony hő-és füstelvezetés biztosítja a füstmentes levegőréteg kialakulását egy tűzesetnél. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a bent tartózkodó személyek biztonságosan ki tudjanak menekülni. A füstmentes levegőréteg másik fontos szerepe, hogy a beavatkozást végző tűzoltók látási viszonyait javítsa, könnyítse a tűzfészkek felderítését, biztonságosabbá tegye az épületen belüli oltást.
A vonatkozó jogszabályok alapján fél évente kötelező a rendszert karbantartani, felülvizsgálni, melyről munkalapot, jegyzőkönyvet és a helyszínen tárolt naplóbejegyzést kell tenni és vezetni.
Munkatársaink a Tűzvédelmi szakvizsga mellett, több éves rutinnal is rendelkeznek, mely segítségével precízen, szakszerűen és hatékonyan végzik el a karbantartást, felülvizsgálatot.
Árajánlatunkat minden esetben helyszíni bejárás előzi meg, ahol felmérjük a szerkezetek állapotát, meghatározzunk a szükséges karbantartások mértékét, felderítjük az esetleges hibákat, és a cserélendő, pótlásra szoruló alkatrészeket.

Füstelvezető, légpótló szerkezet

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Füstelszívó,<br /> légpótló ventilátor

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Füstmentesítő ventilátor

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Füstcsappantyú, zsalu

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Füstgátló nyílászáró

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Mobil füstkötény

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Hő és füst elleni védelem megoldásai.

Tűzgátló lezárások

tűzgátló lezárás: építményszerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, valamint vezetékek, vezetékrendszerek átvezetésének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki megoldás, amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését meghatározott ideig meggátolja.
Feladataink közé tartozik az alábbi tűzgátló lezárások felülvizsgálata, karbantartása:

 • tűzgátló nyílászárók,
 • tűzgátló elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek.

A tűzgátló nyílászárókat, valamint a tűzgátló záróelemeket a készenlétben tartónak havonként ellenőriznie kell, illetve félévente felülvizsgálat alá kell vetni, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsga birtokában lévő személy végezhet el. Az időszakos felülvizsgálattal egybekötötten a karbantartást is el kell végezni.
Amennyiben Önöknél számolni kell ezzel a kötelezettséggel, mi tudunk segíteni. A Magyarországon fellelhető tűzgátló nyílászárók és tűzgátló záróelemek minden típusát javítjuk.
Árajánlatunkat minden esetben helyszíni bejárás előzi meg, ahol felmérjük a szerkezetek állapotát, meghatározzunk a szükséges karbantartások mértékét, felderítjük az esetleges hibákat, és a cserélendő, pótlásra szoruló alkatrészeket.

Tűzgátló nyílászárók

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek

Időszakos felülvizsgálat ciklusidő: 6 hónap (+2 hét).
Karbantarts ciklusidő: az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg.

Villámvé­del­mi berende­zé­sek tűzvédelmi felül­vizs­gá­la­ta

Ma Magyarországon kétfajta villámvédelmi berendezést különböztetünk meg villámvédelem szempontjából, a szerint, hogy melyik szabvány alapján létesült. Az MSZ 274 szabvány szerint szerelt villámvédelmi rendszert nem normaszerinti villámvédelemnek, míg 2010-től az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámhárítót, norma szerinti villámvédelemnek hívják.
A villámvédelmi felülvizsgálatra azért van szükség, hogy a villámhárító berendezés alkalmas-e villámok felfogására és levezetésére, megvédve az embert és azok alkotásait, a villámlás káros hatásaitól.

Nem norma szerinti villámvédelem
A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni az alábbi esetekben:

 • 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 • egyéb esetben legalább 6 évenként,
 • a villámvédelem vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 • sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
  A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Norma szerinti villámvédelem
A villámvédelmi berendezésen el kell végezni:

 • a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot,
 • a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot,
 • a jogszabályban előírt időszakonként az időszakos felülvizsgálatot,
 • a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően a rendkívüli felülvizsgálatot.

A villámvédelmi berendezést I. és II. villámvédelmi fokozat (robbanásveszélyes épületek) esetén legalább háromévenként, egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
Forduljon hozzánk bizalommal villámvédelmi berendezésének üzembe helyezés előtti, vagy időszakos felülvizsgálatra van szüksége. Szakképzett kollégáink segítségére számíthat!

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezé­sek időszakos tűzvé­del­mi felül­vizs­gá­lata

A tűzvédelmi felülvizsgálat nem javításról és karbantartásról szól, hanem a hibák megállapítására és azok minősítésére irányul. A vizsgálat során meghatározásra kerül, hogy a villamos berendezés nem károsodott-e vagy nem romlott-e az állapota a használat alatt, amely csökkentené a biztonságot, esetleg tüzet okozhatna.
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat nem az új berendezések első felülvizsgálata, hanem a használatukat követő időszakos vizsgálat. A felülvizsgálat során ellenőrizzük, hogy a villamos szerelés az akkor érvényes szabványoknak megfelelően lett-e kialakítva, valamint a helyiség jellegének és tűzvédelmi besorolásának megfelelőségét. Tűzvédelmi és villamos szabványossági szempontok alapján megvizsgáljuk továbbá a villamos elosztókat, kábeleket, vezetékeket, a villamos kötéseket, és az összes villamos berendezést előbb szemrevételezéssel, majd műszeresen is. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. A vizsgálat eredményeként minősítő okiratot állítunk ki.
A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

 • 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 • egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
Az időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat során minden estben alkalmazkodunk a megrendelő igényéhez, és gyorsan szakszerűen, határidőn belül elvégezzük a felülvizsgálatot, és elkészítjük a minősítő iratot. Ha felkeltettük érdeklődését lépjen velünk kapcsolatba és kérjen ajánlatot.

TELEPHELY
1094 Budapest, Tompa u. 7.
E-MAIL
info@enviro-master.hu
TELEFON
+36 70 776 4658

NYITVA TARTÁS

Hétfő - Péntek: 9-00 - 18.00

INFÓ
Megkeresésére 24 órán belül válaszolunk, keressen bennünket bizalommal!

ENVIROHUNGARY KFT.