enviro hungary

Mindig készen

Tűzvédelmi oktatás,
szak­vizs­gáz­ta­tás 

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatásról a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről) értelmében minden munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkatársai megfelelő tűzvédelmi oktatásban, valamint rendszeres továbbképzésben részesüljenek.
Fontos, hogy a munkavállalók a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a munkakezdés előtt elsajátítsák, valamint, hogy a kialakuló tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék, a szükséges lépéseket meg tudják tenni. Ezen ismeretek elsajátítása és alkalmazása könnyen emberéleteket menthet.
A tűzvédelmi oktatás elsődleges célja, hogy a munkavállalók munkavégzésük helyszínének a tűzvédelmi jellemzőit megismerjék, valamint a vállalat munkahelyi tűzvédelmi szabályzatában előírtakat elsajátítsák. A tűzvédelmi oktatás a különböző munkafolyamatok, a különböző tűzjelzési módok, tűz bekövetkezése esetén teendő feladatok megismerésére, valamint a tűzoltó készülékek helyes használatára készít fel. A tűzvédelmi oktatásra a jogszabályok által előírt időközönként van szükség.

Mit kell tartalmaznia a tűzvédelmi oktatásnak?
A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit, a munkahelyen található különböző helyiségek tűzveszélyességi osztályba való besorolását, és hogy melyik helyiségre milyen tűzvédelmi használati szabály és előírás vonatkozik.
Előzetes oktatás során megismertetjük a dolgozóval:

 • A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket.
 • Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit.
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait.
 • A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját.
 • Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit.
 • Tűzvédelmi, elsősegély nyújtási ismereteket

Rendkívüli oktatásra van szükség:

 • Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor.
 • Új munkaeszköz üzembe helyezésekor.
 • Munkaeszköz átalakításakor.
 • Új technológia bevezetésekor.

A tűzvédelmi oktatásokat cégre, vállalkozásra szabottan, előre egyeztetett időpontban, az Ön beosztásának megfelelően végezzük, az oktatás megtartását pedig oktatási naplóban rögzítjük. A szakembereink hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, így biztos lehet benne, hogy az oktatás során a munkatársai hasznos ismeretekkel gazdagodnak és felkészültebbé válnak egy esetleges tűzvédelmi vészhelyzet esetére.
Bízza kollégáinkra a tűzvédelmi oktatási anyag összeállítását és a tűzvédelmi oktatás megtartását! Keressen bennünket bizalommal.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A jogszabályok előírják, hogy bizonyos munkakörök betöltése és tevékenységek végzése esetén az érintett dolgozónak tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Ezek a tevékenységez az alábbiak:

 • Hegesztő vagy nyílt lánggal járó munkát végez.
 • Éghető gázt fejt le, szolgál ki, vagy tölt.
 • Ha olyan anyagokkal dolgozik, amelyek „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartoznak, esetleg az üzem ezeket az anyagokat 300 kg feletti mennyiségben tárolja, vagy ezek 100 kg feletti feldolgozását és felhasználását végzi.

Forduljon hozzánk, ha úgy gondolja, hogy Önnek vagy kollégáinak tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége. Mi segítünk megszervezni a felkészítést, lebonyolítani a vizsgát és a jogszabály feltételeknek megfelelően rögzítjük az eredményt az oktatási naplóban.

TELEPHELY
1094 Budapest, Tompa u. 7.
E-MAIL
info@enviro-master.hu
TELEFON
+36 70 776 4658

NYITVA TARTÁS

Hétfő - Péntek: 9-00 - 18.00

INFÓ
Megkeresésére 24 órán belül válaszolunk, keressen bennünket bizalommal!

ENVIROHUNGARY KFT.